Bioenergija je znanost prihodnosti, znanost preteklosti in znanost sedanjosti. Pravoverna medicine je znanost, ki se je ukvarjala z zdravljenjem Ifudi, ki se s tem ukvarja sedaj in se bo tudi v prihodnje.

Bioenergija skupaj z ostalimi oblikami tradicionalne medicine (hiropraktika, shiatsu-akupresura, akupunktura, fitoterapija) in z neizogibnim sodelovanjem in kontrolo ortodoksne medicine, lahko doseže izredne rezultate pri obolenjih, pri katerih so odpovedale vse druge oblike zdravljenja. Najpogosteje prosijo za pomoč bolniki, ki so že izčrpali vse možnosti medicinskih in drugih metod zdravljenja. Zelo važno je, da takšni pacienti, ki se povrgnejo terapiji in bioenergiji, ne prekinejo stika z zdravnikom ali svojo zdravstveno ustanovo. Zdravnik, ki je iskreno predan svojem poklicu, soglaša z mnogimi tradicionalnimi metodami zdravljenja, tem prej, ker pacientu na noben način več ne more pomagati. Pristop predvsem njegovem ponovnem pridobivanju je zelo zapleten in kompliciran.

Samo ena oblike terapije, tudi bioenergije, pogosto ne zadostuje, da se pacientu pomaga v celoti.

Zboljšanje in pozdravitev z bioenergijo je potrebno medicinski preveriti in ugotoviti, tam, kjer so za to pogoji. Uporaba zdravil in medikamentov, ki se med bioterapijo ne izključujejo, se morajo po doseženih rezultatih - ozdravitvi, zmanjšati ali prekiniti strokovno in pod strogo kontrolo zdravnika, ki jih je predpisal. Medicinska konsultacija uspešnega rezultate zdravljenja z bioenergijo je važna tudi pri tistih obolenjih, katera zahtevajo nadaljnjo rehabilitacijo. Primer za to so obolenja: paraplegija, kvadriplegija, cerebralna paralize, retardacija, psihomotorika, hemipareza, diskopatija, diskushernija, lumboishialgija.

Pri ostalih obolenjih je obvezna kontrola pred in po terapiji z bioenergijo in sicer z ultrazvokom, EEG-jem, avdiometrijo, oftalmologijo, magnetno resonanco ...

Čedalje več je zdravnikov ortodoksne medicine, ki s svojimi izvidi iz različnih specialnosti potrjujejo rezultate dosežene z bioenergijo dr. JOVANA TASIČA.

Ne malo je tudi takšnih, ki v želji, da pomagajo svojim težko obolelim pacientom, ko so predhodno izčrpali vse metode, priporočajo in pripeljejo svoje paciente v ordinacijo dr. Tasiča.

V ordinaciji dr. Tasiča, Branka Čopiča 1, je vedno polno Ijudi. Trenutno čaka na terapijo več sto bolnih Ifudi, ki jih žal ni možno sprejeti vseh naenkrat. Mnogi čakajo tudi več mesecev, da bi prišli po zadnji up pri dr. Tasiču.

Delovni čas se pogosto podaljša globoko v noč, ker je treba imeti razumevanje za vse težko zbolele in nesrečne Ifudi. Dela se tudi enajst ur dnevno, kar zahteva ogromen napor in nesebično dajanje tem Ijudem. V terapiji, žal, je največ otrok. Največ tistih, ki so zboleli za cerebralno paralizo, epilepsijo, izgubo vida, sluha, diabetesom. V terapiji dr. Tasiča imajo posebno mesto otroci - so na prvem mestu. Ko sedijo in čakajo na terapijo, jih postrežejo s sladkarijami in jim dajo igrače tako, da izgine strah pred zdravljenjem.

Skozi ordinacijo dr. Tasiča so šli Ijudje različnih profilov, poklicev, starostnih dob, od profesorjev, doktorjev, znanih osebnosti iz kulturnega in javnega življenja, športnikov, do najnavadnejših delavcev, kmetov, meni pogosto najdražjih, kot pravi dr. Tasič, ker so bili prikrajšani za zdravstveno pomoč v nekih višjih medicinskih ustanovah in v tujini.

O vsakem pacientu se vodi posebna evidenca, pri čemer vsak izmed njih izpolni karton v katerem se beležijo rezultati med in po zdravljenju z bioenergijo. Medicinska dokumentacija in fotokopirani izvidi pred in po zdravljenju z bioenergijo se skrbno odlagajo in arhivirajo. Nesebično pomoč je dr. Tasič nudil in nudi športnikom ŠD "Vojvodina", s katerim ima dolgotrajno in uspešno ter uradno priznano sodelovanje. Vrata dr. Taslča so odprta tudi za športnike iz drugih klubov, kadar je potrebno. Vsi vrhunski klubi in športniki v svetu v svojih vrstah imajo parapsihologa, ker ne zadostuje samo, da je športnik fizično pripravljen in v dobri kondiciji, da bi dosegel vrhunske rezultate. Mora biti tudi v psihično energijskem ravnovesju.